Coaching idézetek egy kis magyarázattal

Egy régi közmondás szerint: „Még egy ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.” A coachingban is nagyon fontos a kis, tántoríthatatlan és következetes lépések megtétele.

Abraham Lincoln szerint a sikerhez folyamatos felkészülés szükséges:
„Készülök és egy napon sikeres leszek.”

„Azzá leszünk, amit rendszeresen művelünk, a kiválóság tehát nem cselekedet, hanem szokás.” Arisztotelész
Robin Sharma, kanadai coach is azt vallja, hogy
„A mindennapi gyakorlat apró fejlődésekhez vezet, amely az idő során elképesztő eredményeket produkál.”

„A képzelőerő fontosabb a tudásnál.” Einstein szerint, mivel a tudás megszerezhető, de a képzelőerő mozgásteret biztosít és előrevisz a cél megvalósításában.

Benjamin Disraeli brit miniszterelnök szavai is ezt mutatják, hogy a gondolkodásod meghatározza a sikeredet: „Sohasem jutsz magasabbra, mint amit gondolsz.”

„Célozd meg a holdat, még ha el is hibázod, még akkor is a csillagok közt landolsz”. Les Brown

„A dolgokat nem lehet azon a gondolati síkon megoldani, amelyekben keletkeztek.”
Ez az Einsteini idézet rávilágít a coaching lényegére. Azzal, hogy az ügyfél kimozdul a megszokott gondolkodásából és más szemszögből, nézőpontból látja a dolgokat, közelebb kerül a megoldáshoz.

„Légy a jövőd tervezője, ne a múltad fogja.”
Ez az idézet is Robin Sharmától származik és rámutat arra, hogy a coaching egy jövőorientált és nem a múlt hibáin agonizáló folyamat.

„Az egyszerűség a kifinomultság legmagasabb foka.”
Leonardo da Vinci idézete nagyon jól kifejezi a coaching lényegét is, amely az egyszerűségben rejlik. A letisztuláshoz azonban hosszú út vezet. Az ember egy folyamat elején lehet, hogy nehéznek és bonyolultnak érzi azt, de egy idő múlva, a befektetett energia megtérül, és a dolgok egyszerűvé és légiessé válnak.

„Az amatőr a komplexitást, a profi az egyszerűséget preferálja”. Robin Sharma ugyancsak az egyszerűség mellett érvel. A szó legnemesebb értelmében vett egyszerűséget azonban nem könnyű elérni. Jó példa lehet az Apple cég professzionalizmusa és termékei, az innovatív technológiához, egyszerű használathoz és megoldásokhoz, letisztult, elegáns design-hoz sok kutatás és fejlesztés vezetett. Mégis, a hihetetlen magas színvonalú, de egyszerű terméket, például egy I-Pad-et még egy kisgyerek is nagy biztonsággal használhat bizonyos célokra.

„A megvalósítás nélküli ötletelés csupán ámítás.” Sharma arra világít rá, hogy fontos ugyan a gondolkodás, de a megvalósítás, a konkrét lépések megtétele még fontosabb.

„Ha mindenki elégedett volna, nem lennének hősök.”
Ez az idézet a komfortzónából való kimozdulás fontosságára hívja fel a figyelmet. A sikerhez kell egy erős vágy ’hunger’, amelyet Mick Cope világhírű coach a CHOICE modellben ír le.

H. D. Thoreau amerikai író idézete jól kapcsolódik ehhez a ponthoz: „Nem tudok annál biztatóbbat mint hogy az ember emelkedettebbé tudja tenni az életét tudatos erőfeszítéssel.” A coachingban nagy szükség van tudatosságra, a jövő megtervezéséhez, valamint erőfeszítésre, a lépések megvalósításához. Ezek az egyén emelkedettebb életében nyilvánulnak meg.

„Nem tolhatsz fel senkit a létrán, ha ő maga nem akar feljebb mászni.” (Dale Carnegie)
A változás mozgatórugója, az előrejutás feltétele egy belső indíttatás (drive) az ügyfél részéről, a coach „csupán” támogatni tud ebben.

„Leginkább azt a kötelességünket hanyagoljuk el, hogy boldogok legyünk.” (R. L. Stevenson) Azt gondolom ez az idézet önmagáért beszél.
Marshall Goldsmith amerikai coach szerint is az egyik legjobb tanács amely adható az, hogy:
„Most légy boldog!”